ပီမိုးနင္း၏ ႀကီးပြားေရးလမ္းညႊန္

Published on Wed, 12/24/2014 - 22:20

 

 

 

ေလာက၌ ပညာတတ္တိုင္း မႀကီးပြား။ ဝီရိယရွိတိုင္းလည္း မႀကီးပြား။ ႐ိုးသားတိုင္းလည္း မခ်မ္းသာ။ အခ်က္ကိုတတ္မွ ခ်မ္းသာႏိုင္ေလ၏။ ယခုေခတ္သည္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေခတ္ျဖစ္၏။ ႏြားႏွင့္ကြ်ဲႏွင့္ ျမင္းႏွင့္အတူ ႐ုန္းေသာေခတ္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေလရာ စိတ္အေၾကာင္းကို သိသျဖင့္ ခလုတ္ကို ေနရာတက် ႏွိပ္တတ္ဖို႔အေရးႀကီးေလသည္။

ထုိသို႔ႏွိပ္တတ္ေလေအာင္ အၾကားအျမင္ဗဟုသုတ မ်ားရ၏။ စုေဆာင္းရ၏။ ရွာေဖြရ၏။ စံုစမ္းရ၏။ သို႔မွ မွားေသာခလုတ္ မွန္ေသာခလုတ္ တစ္ခုသည္ တစ္သက္ပန္ အသံုးဝင္၏။

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွ မရိွေသာသူသည္ ပဲ့မပါေသာ သေဘၤာလႊင့္သူႏွင့္ တူေလ၏။

အေတြးေပ်ာ့လွ်င္ သတၱိတန္ခိုးေပ်ာ့၏။ အေတြးမာလွ်င္ သတၱိတန္ခိုး တိုးတက္ရေလသည္။

ဤဘဝသည္ လြန္စြာတို၏။ တိုေသာဘဝ၌ ေပ်ာ္ေအာင္ေနတတ္မွသာ လူလိမၼာျဖစ္ေခ်မည္။ အသင္သြားေရာက္မည့္ ေနရာကို မသိကလည္း အလြန္ေပ်ာ္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ယခုကစ၍ ေရာက္မည့္အေျခအေနကိုသာ ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္ပါေလ။

ေလာကႀကီး၌ အႀကီးဆံုးရန္သူသည္ အေၾကာက္ျဖစ္၏။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ အေၾကာက္ထက္ပို၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာမရွိေပ။

ယခုေခတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာ သိစရာ၊ မွတ္စရာ တတ္စရာေတြ သင္၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ား၍ေနသည့္အထဲတြင္ ယခုအခါ အသံုးမဝင္ေတာ့သည္ျဖစ္ေသာ ေရွးအေရးေရွးအရာတို႔ကို ရွာေဖြႏႈိက္ခြ်တ္မွတ္သား၍ သတင္းစာမ်ား၌ အေခ်အတင္ ေရးသားၾကေခ်က အမ်ဳိးသားမ်ား နစ္မြန္းသြားဖို႔သာ ရွိေပသည္။

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း၊ အေပါင္းအသင္း အလိုရွိသူမ်ားအတြက္ အျပစ္ရွာတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။

အတင္းေျပာျခင္းသည္ အဖ်င္းေျပာျခင္းႏွင့္ ညီအစ္မေတာ္စပ္ေပရာ မိတ္ပ်က္ေစတတ္ေသာ အဓိကအခ်က္ႀကီး တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ေမတၱာဓာတ္သည္ အသင္မိတ္ေဆြဖြဲ႕လိုသူကို မဆိုထားဘိ အသင္၏ရန္သူကိုပင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္၏။ သံမဏိကဲ့သို႔ မာေက်ာေသာစိတ္ကိုပင္ ကိုယ့္ဘက္သို႔ယိုင္လဲ ၫြတ္ေပ်ာင္း၍လာေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္၏။ သံေခ်ာင္းကို ဖေယာင္းျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သတၱိရွိေလသည္။

အသင္ႏွင့္ေတြ႕ခါစ သူမ်ားသည္ အသင္၏႐ုပ္လကၡဏာကို ပထမၾကည့္၍ အကဲခတ္၏။ အသင္၏ ဥပဓိ႐ုပ္ကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုသူတို႔သည္ အသင္၏ အဝတ္အစားကိုသာမဟုတ္၊ အသင္၏ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ မ်က္ႏွာအေနအထား၊ သြားပံုလာပံုေျပာပံုဆုိပုံ၊ ဟန္ပန္ေလသံကစ၍ အလံုးစံုျခံဳၿပီးလွ်င္ အသင့္ကို အကဲခတ္ေလသည္။

လူကိုမျမင္ရဘဲ နားႏွင့္သာၾကားရေသာ အသံ၌ပင္ ခ်ဳိျမသာယာေသာအသံသည္ အႏိုင္ရတတ္ကာ ျပံဳးရႊင္ခ်ဳိသာေသာ မ်က္ႏွာသည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာင္ျမင္ရမည္မွာ မလြဲႏုိင္ေခ်။

လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကိုခံလိုလွ်င္ ဝတ္စားဆင္ယင္ရာတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ သံုးတတ္ပါေစ။

ေကာင္းစြာေရြးခ်ယ္အပ္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ၾကားရသူတို႔အား မိမိအေပၚတြင္ ေမတၱာစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ယိုဖိတ္ၫြတ္ႏူးေစႏိုင္၏။ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစႏိုင္၏။ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ တံသင္းမ်ားကို သုတ္သင္ဖယ္ရွင္း၍ ေပးသကဲ့သို႔ရွိ၏။ ၾကားရသူတို႔အား ကဏၰရသတည္းဟူေသာ နားအရသာကိုေပး၏။ ခ်ဳိသာေသာစကားလံုးသည္ အျပစ္တင္ေသာ စကားပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ၾကားသူ၌ခံသာ၏။ ေဆးခါးႀကီးကို သၾကားအုပ္၍ ေကြ်းသကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာစားသံုးႏိုင္၏။

စိတ္ပ်က္သူကိုအားေပးပါ။ စိတ္ထန္သူကို ခယႏွိမ္ခ်ပါ။ အၾကံေတာင္းသူကို အၾကံေပးပါ။

ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈ ဆိုသကဲ့သို႔၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ဆရာအထူးရွာေဖြ၍ ေနရန္မလို။ မိမိကိုယ္သာလွ်င္ မိမိဆရာျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈတို႔မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ အတြင္းစိတ္ကို ေကာင္းစြာခြဲျခားေဝဖန္၍ သံုးသပ္ႏုိင္ေသာ အသိဥာဏ္အေပၚ၌ လံုးဝတည္ရွိေလသည္။

က်န္းမာျခင္းသည္ လူ၌အႀကီးဆံုးေသာ လာဘ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္၍ ဥပဓိ႐ုပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အထင္အရွားဆံုး၊ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ က်န္းမာျခင္းရွိသူ၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိ၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသူတြင္ မည္သည့္အရာမ်ဳိးမဆို ျပည့္စံုႏိုင္၏။

ေလာကတြင္မျဖစ္၍ မလုပ္ျခင္းက နည္းပါး၍ မလုပ္၍မျဖစ္ျခင္းက မ်ားေလသည္။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိပါေစ။ ဟန္မေဆာင္ပါႏွင့္။ အသင္၏ ႐ိုးသားျခင္းသည္ ဟန္မေဆာင္သည့္ ႐ိုးသားမႈသာျဖစ္ပါေစ။ မူမွန္ေသာ႐ိုးသားမႈသာလွ်င္ အဖိုးထိုက္တန္ဆံုး ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါေလ။ ႐ိုးသားပါေစဆိုရာ၌ ကိုယ့္ကိုယ္ႏႈိက္ပင္ ေရွးဦးစြာ႐ိုးသားပါေစ။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ႐ိုးသားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

လူအခ်ဳိ႕သည္ တန္ရာတန္ဖိုးေပးေသာအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ေစာလ်က္ရွိေသာ္လည္း တန္ရာတန္ဖိုးကို မေပးလိုေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမွ လြဲေခ်ာ္ရေလသည္။

ပီမိုးနင္းသည္ သူ၏တက္က်မ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားေရးကို လမ္းၫႊန္ျပသခဲ့သည္။ ဤစာစုသည္ သူ၏တက္က်မ္းမ်ားထဲက ေကာ္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Writer: 

ေျမနီသစၥာ