Ral Dawn le Tum Sing

 

 

Hlan lioah Khua khat chungah Nuva timi an um i Fapa pakhat te an ngei i a Min cu Ral Dawn ti asi. Nikhat cu Ral Dawn le a Pa cu Lo leiah an kal. Lo an thlawh lioah Thei hmin dawhte khi Ral Dawn nih ahei hmuh. Cu Thei cu rau dirdiar tein le sen dukvar khin avar i a idawh ngai. Cu Thei dawhte cu dangai tiah ahei lawh.

„Ka pa, mah Thei dawh tluk Nungak dawh Vawlei cungah an um hnga maw?“ tiah ahal.

„Kha tluk dawh cu mizei hmanh an um lo, thlangah Tum Sing belte aum“ tiah ati. Cu tikah cun a Mui hmuh lo hmanh zongin aduh colh.

Ral Dawn cu Tum Sing kawl dingah akal. Biarpi taknu timi Khua aphan. Ral Dawn zei na ti lai? tiah ahun ti. „Tum Sing ka ṭhi lai“ tiah aleh.

„Keimah hi Tum Sing cu ka si, hung ka ṭhi“ tiah Ral Dawn i Mui dawh cu ahun duh tukah ahun ti. Ral Dawn nicun a Theihmin putmi hecun ahei zohkhek i a ikhah lo caah a lanhtak.

A kal ṭhan i Puantlang taknu Khua timi aphan. „Ral Dawn zei na ti lai?“ tiah ahun ti. „Tum Sing ka ṭhi lai tiah ahun leh.

„Keimah hi Tum Sing cu ka si, hung ka ṭhi“ tiah ahun ti. A Theihmin putmi hecun a zohchunh tikah a ikhah lo caah a lanhtak hoi.

Cun, Tawnlo taknu timi Khua aphan ṭhan. „Ral Dawn zei na ti lai?“ tiah ahun ti. „Tum Sing timi ka ṭhi lai“ tiah ahun leh.

„Keimah hi Tum Sing timi ka si, hung ka ṭhi“ tiah ahun ti. A Theihmin putmi te he a ilawh lo caah a kaltak ṭhiam.

Cu hnuah Tum Sing umnak Khua cu ahung phan. Tum Sing cu Congnak Puan arak taklen ko. A idawh tukah hin Lasi nungak ko alo, a Congnak Puan tahmi zongin a idawh dih.

„Ral Dawn, zei dah na ti lai?“ tiah awnem ziaimai tein ahun hal. „Tum Sing timi ka ṭhi lai“ tiah ahun ti.

Tum Sing nicun, „Ee“ tiah ahun ti.

Ral Dawn nicun a idawh tuk i asi ṭheo hmanh maw, tiah a Theihmin nakhmanh cun a idawh deuh i Ral Dawn zong cu pa dawh minthang ngai asi ve i voikhat hmuh nakah an iduh ning cu chim khawh awk asi lo.

„Ka Nu le ka Pa, Lo leiin an hung tlung lai i Tum Sing nih Zuhui, Zureu a in pe maw, tiah an in hal tikah a ka pe lo na ti lai“ tiah Tum Sing nicun Ral Dawn cu ati. Zuhui fati thlum bikcem le Zureu thaw bik cu ri dengin adinh. A Nu le Oa cu an hung tlung i an thil an ṭhumh cang kain an kong cu an hun ihal.

„Nunu nih Zuhui le Zureu hoihna a in pe lo maw?“ tiah mawng nawnin aṭhu komi Ral Dawn cu an hun hal.

Ral Dawn nicun Nungak chimmi Bia al duh lo ruangah;

„A ka pe lo“ tiah ati.

„Nunu zeica dah Zu hoihna cu na rak pek lo, von serpiak“ tiah an ti. Tum Sing nicun Ral Dawn cu a Mitsir ven le merh nawnin ahun zoh buin Zuhui cu ahun serpiak. Ral Dawn cu Ṭuang laicer zawnah cun lunghmui ngaiin aṭhu ko. Zuhui cu ahei ei. Zureu zong ahun tuah piak ṭhan.

A ding kho tuk ti lo, ari tuk cang.

Athai zingah cun Tum Sing a Nu le Pa cu Lo leiah an kal ṭhan. An Lo thlawh lioah khin;

„Tum Sing a Nu le Pa, kan dawt Tum Sing, nan ti le Ral Dawn nih Tlang kua le Tlang hra a liampi“ tiah Vate nih an pawngin a awn lemang.

Tum Sing a Nu nih;

“Tum Sing pa! Vate cu zei a tilen ko hen, kan dawt, kan dawt Tum Sing nan ti le Ral Dawn nih Tlang kua le Tlang hra a liampi, a tilen ko cu ngai ve hmanh“ tiah ati.

Tum Sing pa nicun, „Na Lo thlawh zuam lo tukah Lo cu thlo ko“ tiah ati.

Ral Dawn le Tum Sing cu Ral Dawn te Khua leiah cun zingin an kal i Lam tan ṭimah Pinu Tikhor timi an phakah;

„Ka ngunchin Khup ka philh“ tiah lau lemangin Tum Sing nicun ahun ti.

Ral Dawn nih; „Khan, ka vung lak lai, Lam pawngah hin rak um law rak ka hngak. A ichokvaimi na hmuhhna tikah aho hmanh rak chawn pekhna hlah“ tiah a chimhtak.
Tum Sing cu Tikhor pawng Thingkung nganpi cungah akai i Ral Dawn cu ahngak. Cu lioah cun Ti thanah Pinu ahung. Ti ahun thanah khin Tum Sing i Thla cu Tikhor chungah ahmuh.

Amah Muithla siin aruah,

„Pinu an ka ti, Tangtu an ka ti, keimah cangcun ka idawh takte zimziai“ tiah ati i alam utmat. Ti athan khawh cun akal. Cu hnuah Pinurual cu Ti an hung than i cuticun an ti i an lam i an kal lemang.

A hnuah Pinu pakhat cu cuticun aum ve lioah Tum Sing nicun a ituar ti lo;

„Aaa, keimah Muithla pihna“ tiah ahun ti.

Pinu nicun acung leicu ahun zoh i Tum Sing cu ahun hmuh.

A kaihnawh i aseh.

 

 

 

 

Tum Sing i Thidor khatte cu Vawlei lakah atla i Umkung ning kheuin a Thei pum khatte atlai. Pinu cu Tum Sing i Thilthuam cun a ithuam i arak um ziarzuar ko.

Ral Dawn cu ahung tlung i ahun hmuh tikah Tum Sing muisam cu alo ruam lo nain zeiti awk ahngal lo.

„Ra kun, kan kal lai“ tiah ati.

An kal laiah Ral Dawn nicun Umthei te cu alawh i a Zal chungah a isanh. Pinu cu ahun utmat tikah zeica dah Tum Sing, na Kut hi a itawisau, tiah Ral Dawn nih ahun hal.

„Zei tikah dah Ral Dawn he kan ikuh rehlen lai ka ti nakah ka Kut hi a itawisau“ tiah ati.

„Chinfual?“ tiah ahal ṭhan.

Zei tikah dah Ral Dawn nih a ka hmeh piaklen lai ka ti nakah a ichinfual“ tiah ati.

An kal lemang i Ral Dawn hnu leiah cun Tum Sing cu bei lemangin akal.

„Tum Sing, zeica dah na Ke hi a itawisau?“ tiah ahun hal ṭhan hoi. „Zei tikah dah Ral Dawn te khua ka phak zazok lai ti ka ingaih tuk nakah a itawisau“ tiah ati.

An Khua cu an phan. Ral Dawn nih Umthei cu thlanglei Vam pingah athlai.

Ral Dawn le Tum Sing cu Lo leiah an kal. An tlun hlanah Ti thancia le Mei ṭha te kau ciain aum i Rawl zong chuan ciain aum. Ral Dawn cu a Khuaruah ahar ngai.

An Inn chak Hmeinu cu;

„Aho dah Rawl arak kan chumh piaktu hi asi. Nangmah nih hlah maw na rak kan chumh piak“ tiah ati.

„Aw, keimah nih ka in chumh piakhna“ tiah ati.

Cu tikah cun, „Rawl hung ei ve“ tiah Ral Dawn nih ahei auh i ahung ei ve.

Cuticun Lo i an kal karah Rawl chumh ciain aum lemang. Nifa tein Lo i an kal kar i Rawl arak chum lemangmi cu aho dah a siset hnga, tiah Ral Dawn nih nikhat cu Pinu lawngin Lo leiah cun a kalter i Inn tangin abawh. Zan leiah Zanriah chumh acut hrawngah Vam pangah a ithlaimi Umte cu Nungak dawh ngaite khin a icang i Rawl achum le…

Ral Dawn nicun thli tein ahnu leiin apel i ahun kuh cut.

„Hung ka thlah“ tiah ati.

„Thlah hlah, ka Nupi peimaw na sileh cu!“ tiah fek ṭhupin akuh chinchin. Ka thlah sual lai ti aphan tukah a Tha dihum nakin akuh, areh chinchin.

Cu tikah cun Tum Sing nicun zei ti tuah awk ahngal lo i;

„Ka thlah kone cang, na Nupi ka sikun kone cang lai“ tiah a tina lenin azum lo, alo sual lai ti aphang i fawibai hmanh athlah duh lo.

Abat celh lo hnu ceoah athlah. A chumhmi Rawl cu an ei i chak changah an Nuva an ikup an irek i an it ko.

Darbel khap kuain Ti an khin i atlok hluahmah.

Pinu cu muilai Ruahpi sur lakah cin hniam hnuamin ahung tlung i a Thing phurhmi cu Inn lengah ‚ktlur’ tiah ahun ngalh.

Inn chung ahung luh acun Chakchang i arak ikup komi ahun hmuhhna.

„Ṭa le Far te an ikup ta tit tet“ tiah ahun tihna.

Ral Dawn nih a Samthih cu Inn tang awngah a ithlakter i Pinu cu;

„Vung char ta“ tiah afial. Avung char lioah Tisa tlok cun atoih i a ai ruangmang.

Ral Dawn nicun;

„Pinu pum cu na duh nakin ituah sek“ tiah Tum Sing cu ati. Sum chungah aphomh aphomh i Inn thlang Dum chungah ahlonh. A hlonhnak hmunah cun Anhling akheu. Anhling no cu Tum Sing nih alawh i Buti cun achumh.

Bel cu ahung tlok hluahmah; „porh, porh, thlek, thlek“ tiah atlok.

„Cu an ngecel cu“ tiah acawi i Inn thlangah athlet dih.

A Thletnak hmunah cun Saisua akheu.

Ral Dawn cu Khualtlawn dingin a itim.

A kal laiah, „khi Saisuahnah khi maw na hain cik lai ci!“ tiah Tum Sing cu a chimhtak.

Nikhat cu Tum Sing nih Lo leiah kal a itim. Chuncaw funnak Hnah a hallen i atong lo. Cu tikah Inn thlang Saisuahnah hi seh ka ṭawh ko, tiah ava kal.

A Pasal i achimh takmi Bia cu aphilh. A tinin a ṭeilen nain aṭei kho lo. A hain ahun cik tikah a Lei atan i athi.

Ral Dawn cu ahung tlung.

A Nupi a thihnak Kong cu Khuami nih an chimh.

A nupi Thlan cu ahawl. Vapel Ngakchiarual nih Thlan hmun cu an chimh.

Acawh i Tum Sing i Ruak pawngah cun a ih hnuah a Hrukpi zumin a Thin laicer zawnah a ichun i athi ve.